Inhoud website aanpassen

De tekst en de afbeeldingen van de website zijn makkelijk aan te passen. Klik na het inloggen op een link (bijvoorbeeld ‘Home’ in de menubalk) om naar de pagina te gaan die aangepast moet worden.

Elke webpagina is opgebouwd uit een of meerdere artikels. Boven elk artikel staat een icoon (een pagina met pen). Door hier op te klikken verschijnt de pagina waarmee het betreffende artikel aangepast kan worden zoals hieronder weergegeven.

BewerkArtikel

Het grijs gearceerde gedeelte dient niet aangepast te worden.

Het gedeelte waarin het artikel staat is te vergroten door het driehoekje naar beneden te slepen. (zie afbeelding hierboven)

De tekst kan aangepast worden net zoals in een gewone tekstverwerker zoals binnen een mail programma.

Functiebalk

Met de functiebalk boven het artikel kunnen bepaalde functies gekozen worden. Met de knop linksboven kan de (Engelstalige) helptekst opgevraagd worden.

FunctieBalk

Door de muis even boven een knop te houden verschijnt een korte helptekst in een geel gekleurd venster.

tooltip

Knippen en plakken

Pas op met het kippen of kopiëren en plakken van tekst van een ander programma naar de website. Vaak wordt bij het kopiëren speciale code meegenomen die voor de opmaak van de tekst in het andere programma gebruikt wordt en de opmaak binnen de website verstoord.
Het beste kan de tekst eerst naar editor zonder opmaak, zoals het kladblok (notepad in de Engelstalige versie), geplakt worden en dan pas naar de website gekopieerd en geplakt worden worden.


Afbeeldingen wijzigen

Een afbeelding in een artikel kan als volgt gewijzigd worden (zie ook de afbeelding hieronder)

  1. Klik eerst op de afbeelding. Deze krijgt een doorzichtig blauwe gloed.
  2. Klik vervolgens in de functiebalk op het symbool voor het aanpassen van de afbeelding.

afbeeldingbeheer1

Nu verschijnt het venster voor het beheren van afbeeldingen (zie onderstaande afbeelding). 

  1. Selecteer nu eerst de map waarin de gewenste afbeelding zich bevindt.
  2. Selecteer vervolgens de gewenste afbeelding.
  3. Let erop dat de dimensies van de afbeelding juist zijn.
  4. Klik vervolgens op bijwerken.

afbeeldingbeheer2